BoW

« Quay trở lại Từ điển

Phương pháp này yêu cầu một tập hợp các từ cho trước, gọi là túi đựng từ. Đặc trưng của một văn bản sẽ được thể hiện thông qua sự xuất hiện của các từ thuộc văn bản đó trong túi đựng từ. Ví dụ, ta có túi đựng từ là {“vui”:0,”mừng”:1,”tuyệt vời”:2,”không”:3}. Hai câu “Hôm nay tôi không vui nhưng anh ta vui” và “Hôm nay thật tuyệt vời” sẽ được biểu diễn là [2,0,0,1] và [0,0,1,0].

« Quay trở lại Từ điển