BoW

« Back to Glossary Index

Phương pháp này yêu cầu một tập hợp các từ cho trước, gọi là túi đựng từ. Đặc trưng của một văn bản sẽ được thể hiện thông qua sự xuất hiện của các từ thuộc văn bản đó trong túi đựng từ. Ví dụ, ta có túi đựng từ là {“vui”:0,”mừng”:1,”tuyệt vời”:2,”không”:3}. Hai câu “Hôm nay tôi không vui nhưng anh ta vui” và “Hôm nay thật tuyệt vời” sẽ được biểu diễn là [2,0,0,1] và [0,0,1,0].

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"BoW," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/bow/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →