Big data

« Back to Glossary Index

Big data – “Dữ liệu lớn” là một lĩnh vực nghiên cứu về phương pháp phân tích, trích xuất thông tin một cách có hệ thống hoặc xử lý các bộ dữ liệu lớn, phức tạp.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Big data," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/big-data/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →