argmax

« Back to Glossary Index

Viết tắt của arguments of the maxima (đối số của giá trị cực đại) là một khái niệm trong toán học dùng để chỉ các điểm hoặc các phần tử trên miền giá trị của một hàm mà tại đó giá trị hàm đạt cực đại.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"argmax," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/argmax/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →