TRIZ và Trí tuệ nhân tạo

TRIZ (Lý thuyết giải quyết vấn đề sáng tạo) được pháp minh bởi Genrich Altshuller năm 1946 là một cách tiếp cận có hệ thống để hiểu và giải quyết các vấn đề. Phương pháp này cho phép tư duy rõ ràng và tạo ra các ý tưởng sáng tạo.

Một trong những thách thức lớn của Trí tuệ nhân tạo là phát triển các hệ máy tính thông minh có thể tự động thực thi các công việc mà không cần sự chỉ dẫn của con người và TRIZ là một trong những gợi ý để vượt qua thách thức đó.

Không giống như con người, máy tính gặp khó khăn trong việc xác định bối cảnh. Máy tính có thể hoạt động tốt trong các bài toán mà ở đó các bối cảnh được định nghĩa rõ ràng (hoặc được gán bằng một hằng số tượng trưng). Trong một tổng thể phức tạp của thế giới tự nhiên và xã hội loài người, máy tính vẫn chưa thể giải được vô số các bài toán.

Với cách tiếp cận của TRIZ, ta có thể chia các bài toán thành hai dạng: bài toán theo chuẩnbài toán mới. Các bài toán theo chuẩn có thể được giải quyết bằng 40 nguyên tắc của TRIZ. Với các bài toán mới, chúng ta cần giải thông qua các thuật toán sáng tạo thông minh, thông qua phương pháp 9 bước mang tên ARIZ.

Mục tiêu chính của ARIZ là biến đổi một vấn đề ban đầu từng bước cho đến khi nó trở nên dễ giải quyết. Nó bắt đầu với giả định rằng bản chất của vấn đề của bạn là không rõ ràng và sử dụng một chuỗi dài các thủ tục chuyển đổi các vấn đề phức tạp thành các định dạng đơn giản.

9 bước trong ARIZ bao gồm:

  1. Phân tích bài toán
  2. Phân tích mô hình bài toán
  3. Phân tích kết quả lý tưởng và mâu thuẫn
  4. Giải bài toán với các nguồn lực hiện có
  5. Sử dụng cơ sở tri thức
  6. Nếu bài toán chưa được giải, tiến hành thay đổi hoặc thay thế bài toán
  7. Đánh giá lại toàn bộ lời giải và lựa chọn lời giải tối ưu
  8. Áp dụng lời giải từ bước 7
  9. Đánh giá và lặp lại quá trình từ bước 1

Bài viết này giới thiệu đến bạn đọc một phương pháp phân tích và xử lý vấn đề sử dụng TRIZ. Với phương pháp này, hi vọng các bạn có thể giải quyết các vấn đề đang tồn tại trong hệ thống của mình và khiến nó trở nên thông minh hơn.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ với những người quan tâm. Hãy thường xuyên truy cập trituenhantao.io hoặc đăng ký (dưới chân trang) để nhận được những thông tin mới nhất về chủ đề này!