xAI

« Back to Glossary Index

xAI (viết tắt của Explainable AI) là thuật ngữ để nói về các hệ trí tuệ nhân tạo có thể mô tả mục đích, lý do và quá trình ra quyết định của nó theo cách mà người bình thường có thể hiểu được

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"xAI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 07/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/xai/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →