sentiment analysis

« Back to Glossary Index

Quá trình xác định và phân loại các ý kiến ​​được thể hiện trong một đoạn văn bản, đặc biệt là để xác định xem thái độ của người viết đối với một chủ đề cụ thể là tích cực, tiêu cực hay trung lập.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"sentiment analysis," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/04/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/sentiment-analysis/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →