rule-based

« Back to Glossary Index

Trong khoa học máy tính, một hệ thống rule-based (dựa trên quy tắc) là một tập hợp các câu lệnh “if-then” (“nếu-thì”), theo đó khi điều kiện thỏa mãn, các hoạt động của hệ thống ứng với điều kiện đó được thực hiện.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"rule-based," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 08/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/rule-based/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →