QA

« Back to Glossary Index

Question Answering – Trả lời câu hỏi là một vấn đề nghiên cứu trong NLP. Mặc dù là một trong những lĩnh vực nghiên cứu lâu đời nhất, QA có ứng dụng trong rất nhiều nhiệm vụ, chẳng hạn như truy xuất thông tin và trích xuất thực thể.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"QA," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/qa/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →