MLE

« Back to Glossary Index

Maximum Likelihood Estimation – Trong thống kê, ước tính khả năng tối đa là một phương pháp ước tính các tham số bằng cách tối đa hóa hàm khả năng. Theo đó, với mô hình giả thiết thì các dữ liệu quan sát được có giá trị xác suất cực đại.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"MLE," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/mle/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →