Máy Turing

« Back to Glossary Index

Máy Turing là một mô hình toán học định nghĩa một máy giả định. Máy này thao tác các ký hiệu trên một dải băng theo một tập luật (quy tắc) dài vô hạn. Mặc dù đơn giản, máy Turing có thể mô phỏng được logic của thuật toán máy tính bất kỳ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Máy Turing," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 09/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/glossary/may-turing/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →