Max Pooling

« Back to Glossary Index

Một kỹ thuật trong mạng CNN dùng để trích ra những đặc trưng có tín hiệu lớn nhất trong một vùng lân cận.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Max Pooling," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/max-pooling/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →