leave-one-out cross-validation

« Back to Glossary Index

Trường hợp đặc biệt của xác thực chéo (cross-validation) trong đó mỗi mẫu được sử dụng để đánh giá mô hình một lần.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"leave-one-out cross-validation," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 30/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/leave-one-out-cross-validation/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →