First-order logic

« Back to Glossary Index

Có thể dịch là logic bậc (thứ) nhất là một tập hợp các hệ thống được chuẩn hóa (chính quy), sử dụng trong toán học, triết học, ngôn ngữ học và khoa học máy tính. Nó có các tên gọi khác như logic vị từ, logic định lượng và tính toán vị từ bậc nhất.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"First-order logic," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 01/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/first-order-logic/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →