confusion matrix

« Back to Glossary Index

Có thể dịch là (ma trận nhầm lẫn), là một bảng hiển thị trực quan hiệu quả của mô hình, đặc biệt là trên bài toán phân lớp nhiều nhãn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"confusion matrix," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/confusion-matrix/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →