classifier

« Back to Glossary Index

Trong machine learning, có thể dịch là bộ phân lớp, đây là một mô hình hoặc thuật toán có nhiệm vụ gán từng thực thể với nhãn của lớp (nhóm) tương ứng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"classifier," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/classifier/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →