benchmark dataset

« Back to Glossary Index

Được dùng để chỉ các bộ dữ liệu tiêu chuẩn được sử dụng và chấp nhận rộng rãi để so sánh khả năng học và dự đoán của các mô hình học máy.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"benchmark dataset," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/benchmark-dataset/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →