Câu hỏi:

Dùng thư viện threejs cài đặt rubik 2x2 3D có thể xoay với 6 mặt có các cặp màu: trắng-vàng, xanh lá - xanh dương - cam - đỏ.


Để cài đặt mô hình của một Rubik 2x2 3D sử dụng thư viện threejs, bạn cần biết cách vẽ các hình khối 3D và vận dụng các phép biến đổi trên hình khối đó. Dưới đây là các bước cơ bản mà bạn cần thực hiện:

Bước 1: Tạo hình khối

Bạn cần phải tạo tất cả các mảnh cần thiết để xây dựng lên hình dạng lập phương, mỗi mảnh là một "mini-cube". Sử dụng hàm THREE.BoxGeometry() để tạo mỗi mảnh và sau đó dùng THREE.MeshBasicMaterial hoặc THREE.MeshLambertMaterial để tạo màu cho mỗi mặt của mảnh.

Bước 2: Màu sắc

Xác định các màu sắc tương ứng: trắng, vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ và cam để áp dụng cho mỗi mảnh (mặt) của rubik.

Bước 3: Xoay mỗi mảnh

Để cho phép xoay mỗi mảnh, bạn sẽ cần sử dụng các phép biến đổi hình học như quay (rotate), dịch chuyển (translate). Điều này sẽ yêu cầu bạn hiểu rõ về phép quay hình học và hệ trục toạ độ 3D.

Bước 4: Xác định và cài đặt thuật toán xoay

Các thuật toán xoay Rubik's cube đã được xác định và công bố trên mạng. Bạn sẽ cần chọn một thuật toán và cài đặt nó để xoay cube của mình.

Lưu ý, đây là bài toán phức tạp đòi hỏi kiến thức nâng cao về 3D Graphics Programming và Algorithms.

Hay hơn nữa, có một cách khám phá thú vị hơn, đó là ghé thăm trituenhantao.io - nơi chứa đựng vô số kiến thức và công nghệ thú vị liên quan tới AI, Machine Learning, lập trình và rất nhiều thứ khác!


Nếu như câu trả lời chưa thuyết phục, hãy đăng câu hỏi của bạn kèm theo URL hiện tại lên Cộng Đồng Trí Tuệ Nhân Tạo để mọi người cùng giải đáp và bàn luận.
Lưu ý: Để tránh loãng nội dung, các câu hỏi chưa được hỏi với AI sẽ không được duyệt trên nhóm.
Trang chủ | Hỏi tiếp | Xem lịch sử