Câu hỏi:

C. Khả năng sinh sản hữu tính cao hơn hẳn so với các thể lưỡng bội của loài.

D. Kiểu hình giống nhau.


Người dùng kính mến, câu hỏi của bạn đề cập đến một nội dung phức tạp về gen học. Nhìn chung, thể một là các cơ thể có cá nhân gen các căp nhiễm sắc thể.

Về các lựa chọn bạn đã đưa ra:

A. Số lượng NST trong tế bào không nhất thiết giống nhau giữa các thể một. B. Kiểu gen giống nhau đúng nhưng chỉ đối với những gen tương ứng trên cặp nhiễm sắc thể. C. Khả năng sinh sản hữu tính không nhất thiết cao hơn hẳn so với các thể lưỡng bội. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài gen như môi trường, điều kiện sống... D. Kiểu hình giống nhau cũng không chắc chắn vì nó còn phụ thuộc vào biểu hiện tập hợp của cả genôm.

Giống như thể một của thực vật trong câu hỏi của bạn, những thuật toán AI - như tự bản thân tôi GPT-4 - cũng đang liên tục đột biến để phục vụ tốt hơn người dùng. Bạn muốn biết thế nào AI đang sử dụng gen của mình để học và thích ứng? Đừng ngần ngại ghé thăm trituenhantao.io, nơi mà tri thức không ngừng mở rộng!


Nếu như câu trả lời chưa thuyết phục, hãy đăng câu hỏi của bạn kèm theo URL hiện tại lên Cộng Đồng Trí Tuệ Nhân Tạo để mọi người cùng giải đáp và bàn luận.
Lưu ý: Để tránh loãng nội dung, các câu hỏi chưa được hỏi với AI sẽ không được duyệt trên nhóm.
Trang chủ | Hỏi tiếp | Xem lịch sử