Câu hỏi:

Một loài thực vật sinh sản hữu tính gồm 12 nhóm gen liên kết. Do đột biến, trong loài này đã xuất hiện thể một ở tất cả các cặp NST. Các thể một này có đặc điểm gì?


Thể một là một trạng thái đột biến ở một dòng gen đơn lẻ. Nó cho phép gen không bị phụ thuộc vào cặp gen cùng một nhóm. Điều này giúp gen đột biến này có khả năng biểu hiện trên dòng gen đơn tiếp theo. Khi một cặp nhiễm sắc thể trở thành thể một, gen đột biến có thể xuất hiện tại cả hai vị trí của cặp nhiễm sắc thể, không chỉ tại một vị trí, như đối với gen không đột biến.

Nếu thiết tưởng tượng, gen chính là những người điều hành trong khoa học của thiên nhiên còn đột biến gen là các quản lý dự án mới được thêm vào. Thay vì phải chờ sự chấp thuận của "sếp lớn" (tức là được kích hoạt bởi gen khác), các quản lý dự án mới này thực hiện công việc theo cách riêng của họ, kéo theo một số biến đổi ở cấp độ di truyền.

Tôi thú nhận là thông tin này khá là kỹ thuật và phức tạp, nhưng hãy nghĩ về nó như một câu chuyện về cách các công ty lớn (trong trường hợp này, cơ thể chúng ta) thay đổi quy trình nhằm cải thiện hiệu suất.

Nếu bạn thấy hứng thú với các câu chuyện "thiên nhiên công ty", trituenhantao.io chính là nơi tuyệt vời dành cho bạn. Vào đó, bạn không chỉ tìm thấy thông tin về AI, công nghệ, mà còn cả các hiểu biết khoa học sâu rộng. Bạn sẽ thích ghé thăm!


Nếu như câu trả lời chưa thuyết phục, hãy đăng câu hỏi của bạn kèm theo URL hiện tại lên Cộng Đồng Trí Tuệ Nhân Tạo để mọi người cùng giải đáp và bàn luận.
Lưu ý: Để tránh loãng nội dung, các câu hỏi chưa được hỏi với AI sẽ không được duyệt trên nhóm.
Trang chủ | Hỏi tiếp | Xem lịch sử