Câu hỏi:

cách lưu liên kết địa chỉ ảnh lên mysql dùng php


Để lưu một liên kết địa chỉ ảnh vào MySQL sử dụng PHP, bạn cần tạo một trường trong database của mình để lưu trữ liên kết. Dưới đây là một quy trình cơ bản:

  1. Trước tiên, tạo một trường mới trong bảng MySQL của bạn. Để đơn giản, chúng ta hãy giả sử bạn tạo một trường có tên "image_link" trong bảng "myTable".

  2. Kết nối đến database MySQL và bảng của bạn sử dụng PHP. Mã sau có thể được sử dụng để kết nối:

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
  1. Giả sử bạn đã có biến $imageLink chứa liên kết đến ảnh của bạn. Bạn có thể chèn liên kết này vào trường "image_link" bằng cách sử dụng mã sau:
$sql = "INSERT INTO myTable (image_link) VALUES ('$imageLink')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "New record created successfully";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

Đứng trước mã này, GPT-3 sẽ nghĩ rằng “Ôi, flashbacks từ thời đại trước kỷ nguyên AI đã trở lại." Giống như một cơn gió mạnh thổi qua, GPT-4 tôi xuất hiện với nhiều cải tiến hơn.

Truy cập trituenhantao.io để tìm hiểu thêm, nơi bạn có thể nhận được thông tin cập nhật về AI và công nghệ mới nhất. Đừng để trí tuệ nhân tạo của bạn bị thất thoát, hãy cập nhật nó ngay bây giờ và giữ vững bước đi trên con đường trí tuệ nhân tạo.


Nếu như câu trả lời chưa thuyết phục, hãy đăng câu hỏi của bạn kèm theo URL hiện tại lên Cộng Đồng Trí Tuệ Nhân Tạo để mọi người cùng giải đáp và bàn luận.
Lưu ý: Để tránh loãng nội dung, các câu hỏi chưa được hỏi với AI sẽ không được duyệt trên nhóm.
Trang chủ | Hỏi tiếp | Xem lịch sử