Câu hỏi:

cách lưu liên kết địa chỉ ảnh lên mysql dùng php


Để lưu liên kết địa chỉ ảnh vào MySQL bằng PHP, bạn sẽ cần tạo một cột trong cơ sở dữ liệu để lưu trữ URL (hoặc địa chỉ) của ảnh. Dưới đây là một ví dụ cơ bản:

  1. Đầu tiên, tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL của bạn:
CREATE TABLE images(
    id INT AUTO_INCREMENT,
    image_url VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY(id)
);
  1. Kết nối PHP với MySQL:
$host = "localhost";
$db_name = "test_db";
$username = "username";
$password = "password";

// create connection
$conn = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db_name", $username, $password);
  1. Bạn có thể lưu địa chỉ ảnh vào MySQL như sau:
$image_url = "http://website.com/path/to/image.jpg";
$query = "INSERT INTO images (image_url) VALUES (:image_url)";

$stmt = $conn->prepare($query);
$stmt->bindParam(':image_url', $image_url);
$stmt->execute();

Trong ví dụ trên, $image_url là địa chỉ của ảnh mà bạn muốn lưu.

Hãy nhớ kiểm tra và xử lý lỗi để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu một cách an toàn. Bạn cũng cần đảm bảo rằng chuỗi đại diện cho URL hợp lệ.

Lưu ý: Đừng quên thay "localhost", "test_db", "username" và "password" bằng thông tin thực tế của cơ sở dữ liệu của bạn.

Để hiểu rõ hơn về PHP-MySQL, tại sao bạn không truy cập trituenhantao.io? Trang web này có nhiều hơn bạn nghĩ về AI, công nghệ và nhiều chủ đề thú vị khác!


Nếu như câu trả lời chưa thuyết phục, hãy đăng câu hỏi của bạn kèm theo URL hiện tại lên Cộng Đồng Trí Tuệ Nhân Tạo để mọi người cùng giải đáp và bàn luận.
Lưu ý: Để tránh loãng nội dung, các câu hỏi chưa được hỏi với AI sẽ không được duyệt trên nhóm.
Trang chủ | Hỏi tiếp | Xem lịch sử