BART: Sự kết hợp giữa BERT và GPT

BART là mô hình được giới thiệu bởi Facebook AI, một mô hình pretrained mới kết hợp ưu điểm của BERT và GPT. Sức mạnh của BERT nằm ở việc nắm bắt ngữ cảnh hai chiều, trong khi đó GPT có khả năng tự hồi quy. Với sự ra đời của BART, các nhiệm vụ … Đọc tiếp

Thảm họa thông tin là gì?

Thảm họa thông tin là vấn đề mọi người cần sớm quan tâm. Chúng ta đang sống trong thời đại giàu thông tin, điện thoại thông minh ở khắp mọi nơi, tần suất sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cực kì cao, điều đó có nghĩa là chúng ta đang tạo ra … Đọc tiếp

A Dual Reinforcement Learning Framework for Unsupervised Text Style Transfer

Unsupervised Text Style Transfer có thể dịch là Chuyển đổi phong cách văn bản không giám sát. Mục tiêu của nó là viết lại câu đầu vào với một văn phong nhất định mà vẫn giữ nguyên nội dung. Lần này hãy cùng trituenhantao.io tìm hiểu A Dual Reinforcement Learning Framework for Unsupervised Text Style … Đọc tiếp