VAE

« Back to Glossary Index

VAE là viết tắt của Variational Auto Encoder, một kiến trúc Auto Encoder có điều chỉnh giúp giảm thiểu overfitting.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"VAE," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 31/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/vae/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →