teacher

« Back to Glossary Index

Đây là thuật ngữ được sử dụng trong Knowledge distillation. Đây là mạng lớn hơn, đã được huấn luyện, phân bố dữ liêu của nó sẽ được dùng làm mẫu để huấn luyện một mạng nhỏ hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"teacher," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/teacher/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →