Semantic Role Labeling

« Back to Glossary Index

SRLSemantic Role Labeling (Gán nhãn vai trò ngữ nghĩa) là quá trình gán nhãn các từ hoặc cụm từ với các vai trò ngữ nghĩa tương ứng trong câu (Ví dụ tác nhân, mục tiêu, kết quả…)

Ghi chú: Một số tài liệu cũ dịch cụm từ này Đánh dấu vai nghĩa

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Semantic Role Labeling," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 01/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/semantic-role-labeling/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →