Repository

« Back to Glossary Index

Thuật ngữ này được sử dụng khi bạn sử dụng một hệ thống hệ thống quản lý phiên bản phân tán như Git. Nó nói về kho lưu trữ tất cả các tệp liên quan đến dự án của bạn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Repository," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/repository/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →