Production rule

« Back to Glossary Index

Production rule (luật sinh) là một quy tắc viết lại có thể được áp dụng đệ quy để tạo ra chuỗi ký hiệu mới.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Production rule," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 09/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/glossary/production-rule/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →