pretrain

« Back to Glossary Index

Có thể dịch là tinh chỉnh. Mô hình đã được huấn luyện trước đó với một bộ dữ liệu lớn hoặc với các phương pháp tối tân giúp giảm công sức huấn luyện mô hình từ đầu. Mô hình sau đó có thể được huấn luyện thêm để phù hợp với bộ dữ liệu thực tế hoặc sử dụng trực tiếp trong bài toán học máy.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"pretrain," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/09/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/pretrain/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →