NMS

« Back to Glossary Index

Non Maximum Suppression là một phương pháp thị giác máy giúp tìm ra một đối tượng duy nhất trong số các đối tượng trùng lặp.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"NMS," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/glossary/nms/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →