NLI

« Back to Glossary Index

Natural-language interpretation – Giải thích ngôn ngữ tự nhiên (NLI) là một chủ đề nghiên cứu của xử lý ngôn ngữ tự nhiên liên quan đến năng lực của máy trong việc hiểu ngôn ngữ của con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"NLI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/nli/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →