Language Model

« Back to Glossary Index

Mô hình ngôn ngữ là phân phối xác suất trên các chuỗi từ hoặc ký tự. Mô hình này có thể giúp dự đoán từ hoặc ký tự tiếp theo trong một chuỗi các từ hoặc ký tự. Mô hình ngôn ngữ sử dụng mạng nơ ron có kết quả nổi bật hơn so với các phương pháp khác trong các bài toán NLP khác nhau như sinh văn bản, dịch máy, chú thích hình ảnh, OCR…

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Language Model," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/language-model/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →