Hộp đen

« Back to Glossary Index

Trong khoa học, điện toán và kỹ thuật, hộp đen là một thiết bị, hệ thống hoặc đối tượng có thể được xem xét theo các yếu tố đầu vào và đầu ra, mà không quan tâm về hoạt động bên trong của nó.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Hộp đen," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 17/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/hop-den/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →