GRU

« Back to Glossary Index

Viết tắt của Gated recurrent units, là một cơ chế gating trong các mạng nơ ron hồi quy, được giới thiệu vào năm 2014 bởi nhóm của Kyunghyun Cho. GRU giống với LSTM nhưng có ít thông số hơn, vì kiến trúc này không có cổng đầu ra.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"GRU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/gru/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →