Finetuning

« Back to Glossary Index

Thuật ngữ này có thể được dịch là “Tinh chỉnh” – là một quá trình sử dụng một mô hình mạng đã được huấn luyện cho một nhiệm vụ nhất định để thực hiện một nhiệm vụ tương tự.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Finetuning," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 17/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/finetuning/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →