et al.

« Back to Glossary Index

Et al.” (phát âm: /et ˈæl/) là viết tắt của thuật ngữ Latinh “et alia,” có nghĩa là “và những người khác”. Nó được sử dụng trong các trích dẫn học thuật khi đề cập đến một nguồn có nhiều tác giả.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"et al.," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/et-al/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →