discriminator

« Back to Glossary Index

Là một khái niệm được sử dụng trong GAN. Đây là mạng có nhiệm vụ phát hiện xem một ví dụ được lấy từ dữ liệu huấn luyện hay được sinh ra từ mạng sinh của GAN.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"discriminator," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/discriminator/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →