Deep Learning

« Back to Glossary Index

Deep Learning (học sâu) là một lĩnh vực của học máy liên quan đến các thuật toán lấy cảm hứng từ cấu trúc và chức năng của bộ não được gọi là mạng lưới thần kinh nhân tạo.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Deep Learning," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/deep-learning/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →