Dataset

« Back to Glossary Index

Bộ dữ liệu – Một tập các thông tin về các thực thể (thường có cùng kiểu, có liên quan đến nhau) là đối tượng của một bài toán hoặc nhiệm vụ học máy.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dataset," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 11/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/dataset/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →