ASI

« Back to Glossary Index

Viết tắt của Artificial Super intelligence – Siêu trí tuệ nhân tạo để chỉ các máy tính có năng lực vượt qua khả năng của con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"ASI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/asi/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →