AR

« Back to Glossary Index

Autoregressive – Các mô hình tự hồi quy sử dụng thông tin từ các bước trước và tạo đầu ra tiếp theo. Mạng nơ ron hồi quy (RNN) sinh ra văn bản từ một mô hình ngôn ngữ là ví dụ điển hình của loại mô hình này.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"AR," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/ar/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →