accuracy

« Back to Glossary Index

accuracy (có thể dịch là độ chính xác) là một số liệu để đánh giá các mô hình phân loại. Thông số này được tính bằng Số dự đoán đúng chia cho Tổng số dự đoán

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"accuracy," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/accuracy/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →