Bài viết cộng đồng

https://community.trituenhantao.io/ được xây dựng trên nền tảng Medium, sẽ nhận tất cả các bài phân tích, bài hướng dẫn, bài dịch có giá trị trong AI và các lĩnh vực liên quan.

100% nhuận bút từ Medium sẽ được trả cho tác giả. Bài viết càng nhiều lượt đọc và vỗ tay thì nhuận bút càng cao.

Để trở thành tác giả, hãy làm theo hướng dẫn tại đây.